• Post image

zakład farb graficznych />w Choruli

inwestycja :

    

- budynek biurowo-laboratoryjny

- hala produkcji farb wodnych

- dwie hale produkcji farb rozpuszczalnikowych

- hala magazynowa wraz z rozbudową

- budynek zbiorników technologicznych wraz z rozbudową

- budynek myjni z destylarnią

- zadaszona i zabudowana wiata

- magazyn środków chemicznych - zagrożony wybuchem

- portiernia

- układ dróg wewnetrznych z wagą samochodową

- zbiornik wody p-poż.

- przejście podziemne wraz z rozbudową

- budynek myjni, destylarni i warsztatu

   

przeznacznie :

      

produkcja farb graficznych

   
lokalizacja : Chorula
inwestor : Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
projekt : 2011-2012

realizacja :

 2011-2012
   
pow. zagospodarowania : 214 940 m²
pow. zabudowy (razem) : 13 300 m²
pow. użytkowa (razem) : 14 638 m²
kubatura (razem) : 77 700 m³