• Post image

Zakład farb graficznych (Chorula)

Inwestycja

 

- budynek biurowo-laboratoryjny

- hala produkcji farb wodnych

- dwie hale produkcji farb rozpuszczalnikowych

- hala magazynowa wraz z rozbudową

- budynek zbiorników technologicznych wraz z rozbudową

- budynek myjni z destylarnią

- zadaszona i zabudowana wiata

- magazyn środków chemicznych - zagrożony wybuchem

- portiernia

- układ dróg wewnetrznych z wagą samochodową

- zbiornik wody p-poż.

- przejście podziemne wraz z rozbudową

- budynek myjni, destylarni i warsztatu

   

Przeznacznie

 

produkcja farb graficznych

   
Lokalizacja Chorula
Inwestor Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
Projekt 2011-2012

Realizacja

 2011-2012
   
Pow. zagospodarowania 214 940 m²
Pow. zabudowy (razem) 13 300 m²
Pow. użytkowa (razem) 14 638 m²
Kubatura (razem) 77 700 m³