• Post image
  • Post image

Wymiana konstrukcji dachu Zamku (Krapkowice)

Inwestycja

 

Częściowa wymiana i remont konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich

     
Opis  

Budowę Zamku Krapkowickiego w miejscu średniowiecznej twierdzy ukończono w 1678 roku. Jest to budowla późnorenesansowa w kształcie czworoboku otaczającego prostokątny dziedziniec. Po II wojnie światowej w Zamku zlokalizowano Zespół Szkół Zawodowych.

Zamek jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod nr 11.51 decyzją z dnia 11.08.1951 r.

     
Lokalizacja   Krapkowice
Inwestor   Powiat Krapkowicki
Projekt   2009

Realizacja

 

I Etap - 2009/2010 - wymiana konstrukcji dachu w skrzydłach północnym i wschodnim 

II Etap - 2018/2019 - wymiana konstrukcji dachu w skrzydłach południowym i zachodnim

 

źródło zdjęcia: Google Maps