Oferta

Projekty

Wykonujemy kompleksowe projekty obiektów budowlanych, począwszy od opracowania koncepcji, przez proces uzyskiwania niezbędny pozwoleń, aż po dokumentacje techniczne, wykonawcze oraz warsztatowe. Tworzymy projekty wielobranżowe wraz z pełną koordynacją zespołu projektowego. Specjalizujemy się w obiektach kubaturowych, w szczególności mieszkaniowych, usługowych, publicznych oraz przemysłowych.

Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy techniczne obiektów przy użyciu zaawansowanych metod obliczeniowych i diagnostycznych. Specjalizujemy się we wzmacnianiu konstrukcji historycznych i zabytkowych z uwzględnieniem najnowocześniejszych metod. Posiadamy również doświadczenie w projektowaniu wzmocnień konstrukcji przemysłowych (żelbetowych oraz stalowych).

Nadzór

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu sprawujemy nadzór nad zgodnością budowy z sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz przepisami prawa. Prowadziliśmy nadzory wielu przedsięwzięć budowlanych, zarówno prywatnych jak i publicznych, w szczególności na terenie województwa opolskiego.

Kierowanie budową

W swoim zespole posiadamy doświadczonych Inżynierów, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Legalizacje

Oferujemy wsparcie w sprawach związanych w legalizacją samowoli budowlanych, wykonując m. in. ekspertyzy techniczne stwierdzające możliwość bezpiecznego użytkowania zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Przygotowujemy również wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym inwentaryzację powykonawczą.

BIM

Nasze projekty tworzone są w technologii BIM (Building Information Modeling) w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie. Spójność, synchronizację i kontrolę procesu projektowego zapewnia modelowanie obiektów w 3D, tworzenie na ich podstawie dokumentacji rysunkowej oraz wizualizacji, budowanie złożonych modeli obliczeniowych różnych typów konstrukcji oraz korzystanie z zaawansowanych standardów wymiany danych (m.in. IFC).

Przeglądy

Oferujemy wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (m. in. rocznych i pięcioletnich) wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym (Art. 62).