Realizacje

Wymiana konstrukcji dachu Zamku (Krapkowice)

Inwestor
Powiat Krapkowicki
Inwestycja
Częściowa wymiana i remont konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
Budowę Zamku Krapkowickiego w miejscu średniowiecznej twierdzy ukończono w 1678 roku. Jest to budowla późnorenesansowa w kształcie czworoboku otaczającego prostokątny dziedziniec. Po II wojnie światowej w Zamku zlokalizowano Zespół Szkół Zawodowych. Zamek jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod nr 11.51 decyzją z dnia 11.08.1951 r.
Lokalizacja
Krapkowice
Projekt
2009
Realizacja
I Etap - 2009/2010 - wymiana konstrukcji dachu w skrzydłach północnym i wschodnim II Etap - 2018/2019 - wymiana konstrukcji dachu w skrzydłach południowym i zachodnim

realizacje