Realizacje

Zakład farb graficznych (Chorula)

Inwestor
Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
Inwestycja
- budynek biurowo-laboratoryjny
- hala produkcji farb wodnych
- dwie hale produkcji farb rozpuszczalnikowych
- hala magazynowa wraz z rozbudową
- budynek zbiorników technologicznych wraz z rozbudową
- budynek myjni z destylarnią
- zadaszona i zabudowana wiata
- magazyn środków chemicznych - zagrożony wybuchem
- portiernia
- układ dróg wewnętrznych z wagą samochodową
- zbiornik wody p-poż.
- przejście podziemne wraz z rozbudową
- budynek myjni, destylarni i warsztatu
Przeznaczenie
produkcja farb graficznych
Lokalizacja
Chorula
Projekt
2011-2012
Realizacja
2011-2012
Pow. użytkowa
14638.00m2
Pow. zabudowy
13300.00m2
Kubatura
77700m3
Pow. zagospodarowania
214940.00m2

realizacje