Realizacje

Ekspertyza pieca wapiennego (Krapkowice)

Inwestor
Gmina Krapkowice
Inwestycja
Ekspertyza techniczna pieca wapiennego
Przedmiotem ekspertyzy był nieczynny piec wapienniczy, wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 2287/91 decyzją z dnia 18.10.1991 r. Celem ekspertyzy było określenie stanu zachowania wapiennika oraz przyczyn i konsekwencji znacznego odchylenia komina. Zakres opracowania obejmował szczegółową inwentaryzację pieca wspomaganą skanowaniem laserowym wraz z użyciem drona. Na podstawie pomiarów wykonano rysunki elewacji, charakterystycznych rzutów oraz przekrojów, a także stworzono model 3D obiektu. Ekspertyza zawierała ocenę stanu zachowania wapiennika, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, ocenę stateczności komina, badania podłoża oraz wnioski dotyczące dalszego postępowania.
Lokalizacja
Krapkowice
Projekt
2020

realizacje