Realizacje

Rewitalizacja Baszty (Krapkowice)

Inwestor
Gmina Krapkowice
Inwestycja
Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic
Wieża Bramy Górnej została wzniesiona w drugiej połowie XIV w. lub na początku XV w. w stylu gotyckim. Początkowo wchodziła w skład średniowiecznych fortyfikacji miejskich, jednak w XIX w. w związku rozwojem przestrzennym miasta poza obszar lokacyjny, rozpoczęto proces wyburzania murów miejskich oraz pozostałych wież. W XX w. Wieża była kilkukrotnie poddawana zabiegom remontowo-konserwatorskim. W 2006 r. zaprojektowano m.in. kompleksowy remont elewacji Wieży, osadzono sterczyny z kamienia wapiennego oraz wzmocniono konstrukcję stropodachu. W 2018 r. zaprojektowano gruntowną rewitalizację, w tym m.in. oczyszczanie murów zgodnie z doktrynami konserwatorskimi, aranżację poszczególnych kondygnacji czy podest widokowy.
Lokalizacja
Krapkowice
Projekt
2006, 2018
Realizacja
2006, 2018

realizacje