Realizacje

Rozbudowa magazynu farb (Chorula)

Inwestor
Chespa sp. z o.o.
Inwestycja
Rozbudowa istniejącej hali magazynowej wraz z budową zbiorników p-poż. na potrzeby instalacji tryskaczowej.
Lokalizacja
Chorula
Projekt
2018
Realizacja
2019
Kubatura
31999m3

realizacje