JW PROJEKT JERZY WÓJCIK
ul. Sienkiewicza 3/1
47-300 Krapkowice

tel.: 77 4661 443
fax: 77 4661 443
e-mail: jwprojekt@wp.pl