Chespa Farby Graficzne
SP w Krapkowicach
DOMEX Szczepanik
UMiG Krapkowice
Gmina Gogolin
Inżynier roku 2013